Zadzwoń do nas

tel. 660798074

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), spółka Amar Group Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Klientów oraz o przysługujących im prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

 • Wskazanie Administratora danych osobowych

Administratorem,  czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Klienta, jest spółka Amar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie Śląskim (dalej „Spółka”).

Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy: Amar Group Sp. z o.o. ul. Lubliniecka 1, 42-793 Ciasna
 • adres e-mail: amar1@onet.pl
 • nr tel. +48 660 798 074
 • Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest obsługa zamówień obejmująca proces od złożenia zamówienia do dostawy towaru, obsługa posprzedażowa (rękojmia, gwarancja, odstąpienie od umowy) oraz przesyłanie informacji handlowej i marketingowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 • Prawa klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • pracownicy spółki i sklepu internetowego,
 • dostawcy systemów informatycznych oraz IT,
 • podmioty świadczące na rzecz spółki usługi podwykonastwa, usługi księgowe, usługi prawne, analityczne i marketingowe, atesty,
 • banki prowadzące rachunki spółki,
 • operatorzy pocztowi i kurierzy, instytucje upoważnionym z mocy prawa.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.